Aanvang: 21:00 • Deur: 20:45 • Prijs: 0,-

Brandend Kalf presenteert:


op woensdag 20 september, parallel aan de opening van het Nederlands Film Festival, van 21.00 tot 23.00 uur in ACU te Utrecht:


het vrij toegankelijke Clandestien College voor filmstudenten en -makers die vinden dat de Nederlandse film wel wat vuur kan gebruiken.


Menu:

'De Nederlandse film hypochondert zich ziek'

Filmjournalist Karin Wolfs over hoe de Nederlandse film op een hoger plan kan worden getild, voortbordurend op haar eerdere artikel hierover (te lezen op www.karinwolfs.nl).


'Gewillig naar de slacht: filmmakers laten zich tot ondernemers reduceren'

Schrijfster Eva Rovers over hoe filmkunst een vorm van verzet is, en hoe 'het klaarlichte denken' van filosoof Albert Camus filmmakers scherp kan houden. Zie haar essay 'Ik kom in opstand, dus wij zijn' (een fragment is te vinden op www.evarovers.nl/publicaties).


'Stel je eigen regels'

Net afgestudeerd filmmaker Stijn Bouma over de lessen van zijn subversieve leraren aan de filmacademie van cineast Béla Tarr in Sarajevo.


'Liever een twistkluif dan consensuspudding'

Beeldend kunstenaar Harma Heikens keert de platgepolderde, institutionele wereld van de knuffelkunst de rug toe en vertelt waarom. 


'Een te kleine broek maakt impotent'

Schrijver A.H.J. Dautzenberg probeert een parallel te trekken tussen engagement in de literatuur en de filmkunst.


------------------------------------------------------------------------------------------


Ieder betoog wordt opgepookt met filmfragmenten en gevolgd door een (hopelijk verhitte) discussie met de aanwezige filmstudenten en -makers over de stellingen. En over hoe dit eerste Clandestiene College een vervolg zou kunnen krijgen. 


BrandendKalf is een initiatief van filmjournalist Karin Wolfs en schrijver A.H.J. Dautzenberg om vuur te brengen naar de Nederlandse film. Het Clandestien College komt tot stand met medewerking van Harma Heikens, Eva Rovers, Stijn Bouma en politiek cultureel centrum ACU. 


Voor meer informatie: www.brandendkalf.nl / facebook.com/brandendkalf


Open: 20.45 * Aanvang: 21.00 * Entree: gratis

Event: https://www.facebook.com/events/179773502566467