Aanvang: 14:00 • Deur: 14:00 • Prijs: 0,-

​Van Augustus 2017 tot Juni 2018 houd de Bond Precaire Woonvormen in Utrecht een huurdersspreekuur. We helpen hierbij Utrechtse huurders die tijdelijk, onzeker of te duur wonen om voor hun rechten op te komen.

Dit spreekuur is speciaal voor huurders met een tijdelijk of onzeker of te duur huurcontract. Mensen met bijvoorbeeld een antikraakcontract, campuscontract, leegstandwet contract, huurcontract voor bepaalde tijd, jongerencontract of een ander (tijdelijk) contract kunnen terecht.

Meer informatie: http://bondprecairewoonvormen.nl/2018/02/woon-je-tijdelijk-onzeker-of-te-duur-kom-naar-het-huurdersspreekuur/


Event: https://www.facebook.com/events/2006847949577974

Open: 14.00 * Aanvang: 14.00 * Entree: gratis