Solidarity Food

English text below

Nederlands

Steun de Solidarity Kitchen financieel!

Doneer op NL95INGB0007530263 op naam van Stichting Kraakhelder En Toch Niet Fris onder vermelding van “Solidarity Food”.

ACU is gesloten, maar onze vrijwilligers delen elke avond maaltijden uit aan thuislozen, ongedocumenteerden en mensen met beperkte toegang tot voedsel, via een speciaal gebouwde quarantaine box.

Aangezien we een groot deel van ons budget uitgeven aan non-food items (denk aan handschoenen, bestek en voedselcontainers) zouden donaties reuze welkom zijn! Bijvoorbeeld houdbare producten, olie, meel en zulks.

Dit initiatief financieel steunen kan ook via NL95INGB0007530263, t.n.v. Stichting Kraakhelder en Toch Niet Fris, o.v.v. “Solidarity Food”.

Update 26 maart:

We zijn een ruime week en meer dan 400 uitgedeelde maaltijden verder. Ons initiatief blijkt nodig en welkom, en iets doen voelt goed. Een halfuur nadat de eerste post online kwam stond er al iemand aan de deur met boodschappen, en de steun bleef aanhouden.

Via deze weg willen we alle donateurs, zowel de particulieren, als restaurants/cateraars die hun voorraad hebben gedoneerd om voedselverspilling tegen te gaan, hartelijk bedanken. Jullie maken mede mogelijk dat de Solidarity Kitchen blijft draaien, en we zijn vastbesloten door te gaan zo lang het nodig is en we dit mogen doen.

 

English

Support the Solidarity Kitchen financially!

Donate to NL95INGB0007530263 in the name of Stichting Kraakhelder En Toch Niet Fris with relation to “Solidarity Food”.

ACU is closed, but our volunteers are handing out meals to the homeless, undocumented people and people who have more trouble finding food in these times, via a specially built quarantine box.

Given that a large proportion of our budget is spent on non-food items (like gloves, cutlery and food containers) donations would be super welcome! Shelf-stable products like oil and flour for example.

This initiative can also be supported financially via NL95INGB0007530263, in the name of Stichting Kraakhelder en Toch Niet Fris, with relation to “Solidarity Food”.

Update March 26th:

We have been doing this for just over a week and more than 400 meals have been distributed. Our initiative has proven to be necessary and welcome, actively doing something also feels good. Half an hour after our first post requesting support was online, someone was already at the door with groceries, and the support has only continued.

Using this same platform we would like to thank all donors, both individuals, and restaurants/caterers who have donated their leftover stock to reduce food waste. You are helping to keep the Solidarity Kitchen running and we are determined to continue as long as is necessary and as long as is permitted.